Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
04.09.-24.09.2017 Topogrāfiskā uzmērīšana (mācību prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-15.10.2017
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Prakt.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Prakt.darbi
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18