Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
04.09.-24.09.2017 Topogrāfiskā uzmērīšana (mācību prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ3125 Globālā pozicionēšana Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3124 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3042 Zemes meliorācija I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-15.10.2017
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Prakt.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3057 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ2007 Zemes meliorācija II Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Kļaviņš Uldis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3123 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3036 Robežu noteikšanas tiesības I Bp Prakt.darbi
2.ned.-25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18