Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2022 Tiesību pamati Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2022 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3001 Meliorācija I Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Lekcija
04.09.2017-26.11.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-15.10.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3001 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-12.11.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3001 Meliorācija I Bp Lab.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Prakt.darbi
04.09.2017-15.10.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Lab.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19