Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Lekcija
2.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Prakt.darbi
1.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Lekcija
2.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3084 Būvju teorijas pamati I Bt Lab.darbi
1.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2022 Tiesību pamati Bv Lekcija
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Prakt.darbi
2.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3085 Būvju teorijas pamati II Bt Lab.darbi
1.ned.
Žirnova Dana
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2022 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Prakt.darbi
1.ned.
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lab.darbi
2.ned.
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3001 Meliorācija I Bp Lekcija
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Lekcija
04.09.2017-26.11.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lab.darbi
18.09.2017-15.10.2017
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3001 Meliorācija I Bp Lab.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3001 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-12.11.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Lab.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3066 Ainavu mācība un arhitektūra II Bp Prakt.darbi
04.09.2017-15.10.2017
Zigmunde Daiga
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Prakt.darbi
2.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lekcija
1.ned.
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ3031 Zemes pārvaldība Bp Lekcija
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Prakt.darbi
1.ned.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lab.darbi
2.ned.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Prakt.darbi
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19