Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
07.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
11.11.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
16.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
30.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
14.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
21.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
28.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
07.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
11.11.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
16.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
30.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
14.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
21.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
28.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
25.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
07.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
16.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
30.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
14.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
21.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
28.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
25.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
11.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
07.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
30.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
14.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
16.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
21.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
28.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
11.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
13.10.2017
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Seminārs
LTvad a.prg.
06.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
28.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
21.10.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
16.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Prakt.darbi
LTvad a.prg.
04.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
14.10.2017
11.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
30.09.2017
Kaufmane Dace
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Seminārs
13.10.2017
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
20.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
17.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Jankova Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
06.10.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2017
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
10.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Seminārs
LTvad a.prg.
10.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
29.09.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
27.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
15.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
06.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4038 Vadīšana Bt Prakt.darbi
23.09.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
28.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
21.10.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
16.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Prakt.darbi
LTvad a.prg.
04.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
14.10.2017
11.11.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
30.09.2017
Kaufmane Dace
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Seminārs
13.10.2017
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
06.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
20.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
17.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Jankova Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2017
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
10.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Seminārs
LTvad a.prg.
10.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
29.09.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
27.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
24.11.2017
Millere Ingrīda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
15.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4038 Vadīšana Bt Prakt.darbi
23.09.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
28.10.2017
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
21.10.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
16.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Jankova Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
14.10.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2017
Dāboliņa Jolanta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Prakt.darbi
LTvad a.prg.
04.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
14.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
30.09.2017
Kaufmane Dace
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Seminārs
13.10.2017
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Lekcija
06.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
20.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Jankova Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2017
Dāboliņa Jolanta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
10.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
17.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Seminārs
LTvad a.prg.
10.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
17.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
29.09.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
27.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
24.11.2017
Millere Ingrīda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
15.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4038 Vadīšana Bt Prakt.darbi
23.09.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
21.10.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
16.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
04.11.2017
Joma Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Prakt.darbi
LTvad a.prg.
04.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
14.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
30.09.2017
Kaufmane Dace
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-16.15 PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
14.10.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Seminārs
13.10.2017
Jankova Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
06.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
20.10.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Jankova Līga
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
10.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
17.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
17.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Lekcija
LTvad a.prg.
29.09.2017
Millere Ingrīda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
24.11.2017
Millere Ingrīda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Lekcija
LTvad a.prg.
15.09.2017
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4038 Vadīšana Bt Prakt.darbi
23.09.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
20.10.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovāciju vadīšana Bp Seminārs
06.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
10.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
13.10.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
17.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
03.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Seminārs
LTvad a.prg.
17.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Seminārs
LTvad a.prg.
24.11.2017
Millere Ingrīda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Seminārs
LTvad a.prg.
29.09.2017
Kaufmane Dace
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
06.10.2017
Jankova Līga
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
20.10.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
10.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
13.10.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
17.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
03.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Seminārs
LTvad a.prg.
17.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3071 Ēdināšanas organizācija un serviss Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
24.11.2017
Millere Ingrīda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Seminārs
LTvad a.prg.
29.09.2017
Kaufmane Dace
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
06.10.2017
Jankova Līga
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
20.10.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
10.11.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Seminārs
Bizvad a.prg.
13.10.2017
Joma Laura
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
17.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
24.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
03.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Seminārs
LTvad a.prg.
29.09.2017
Kaufmane Dace
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
15.09.2017
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2017
Jankova Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
06.10.2017
Jankova Līga
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
20.10.2017
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Seminārs
27.10.2017
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.11.2017
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3054 Tūrisma tiesiskais regulējums Bt Lekcija
LTvad a.prg.
03.11.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija Bp Seminārs
LTvad a.prg.
29.09.2017
Kaufmane Dace
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2