Atpakaļ

G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo3016 Angļu valoda ārējos sakaros III Bv Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Horgan Joseph Jack
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)

Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2028 Mediji un reklāma I Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati Bt Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)

Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Valo3016 Angļu valoda ārējos sakaros III Bv Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Horgan Joseph Jack
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)

Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2028 Mediji un reklāma I Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati Bt Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)

Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3015 Menedžments Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3015 Menedžments Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2028 Mediji un reklāma I Bp Seminārs
04.09.2017-29.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati Bt Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2045 Socioloģija II Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Anda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VadZ3015 Menedžments Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3015 Menedžments Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2028 Mediji un reklāma I Bp Seminārs
04.09.2017-29.10.2017
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati Bt Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2045 Socioloģija II Bv Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Anda
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Soci2050 Organizāciju teorija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ķusis Jānis
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 JurZ2005 Tiesību pamati Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
05.09.2017
G0105(PLK)
G0816(PLK)
G0112(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Valainis Viktors, Visocka Jeļena
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Visocka Jeļena, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Soci2050 Organizāciju teorija Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Ķusis Jānis
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 JurZ2005 Tiesību pamati Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Pokotinskis Stepans
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
05.09.2017
G0105(PLK)
G0816(PLK)
G0112(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Valainis Viktors, Visocka Jeļena
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0816(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Visocka Jeļena, Valainis Viktors, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0112(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0507(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5