Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ValoP279 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP279 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-15.10.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
2 gr.
16.10.2017-10.12.2017
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0604(PLK)

Kļaviņš Uldis
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP279 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP279 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-15.10.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
2 gr.
16.10.2017-10.12.2017
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0604(PLK)

Kļaviņš Uldis
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-15.10.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
16.10.2017-10.12.2017
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
Skudra Līga
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lekcija
02.10.2017-26.11.2017
Blija Anita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-15.10.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
16.10.2017-10.12.2017
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Skrupskis Imants Atis
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Skrupskis Imants Atis
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Beitāne Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Ekon3104 E-komercija Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Krūmiņa-Zemture Gita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 Valo1025 Lietišķā komunikācija I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Horgan Joseph Jack
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0604(PLK)
G0807(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Valo1025 Lietišķā komunikācija I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Horgan Joseph Jack
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0604(PLK)
G0807(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5