Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
G0608(PLK)

Ozoliņa Vija
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
Kūka Pēteris, Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
G0603(PLK)

Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
Kūka Pēteris, Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Naglis-Liepa Kaspars
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
2 gr.
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
Šeļegovskis Raimunds
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
Miķelsone Velga, Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
Dimiņš Fredijs, Kūka Pēteris
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
1 gr.
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
1 gr.
Gailis Māris
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
1 gr.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
Miķelsone Velga, Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
Dimiņš Fredijs, Kūka Pēteris
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Naglis-Liepa Kaspars
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
2 gr.
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
2 gr.
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
G0603(PLK)

Naglis-Liepa Kaspars
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lekcija
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
07.09.2017
14.09.2017
28.09.2017
05.10.2017
Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
19.10.2017
26.10.2017
09.11.2017
16.11.2017
27.11.2017-26.12.2017
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)

Cabezas Miranda Pablo, Perez Alvarez Sergio
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
07.09.2017
14.09.2017
28.09.2017
05.10.2017
Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
19.10.2017
26.10.2017
09.11.2017
16.11.2017
27.11.2017-26.12.2017
Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)

Cabezas Miranda Pablo, Perez Alvarez Sergio
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3104 E-komercija Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0608(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 Valo1025 Lietišķā komunikācija I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0608(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Horgan Joseph Jack
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 Valo1025 Lietišķā komunikācija I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0608(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Horgan Joseph Jack
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5