Atpakaļ

G0517 Darba aizsardzība un drošība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
3-sem.
18.09.2017. 12.00 - Sapulce /32. telpa/
25.09.2017. 10.30 - 13.15 "Pētījumu metodoloģija", L. Sisenis /32. telpa/
18.09.2017. 12.30 - 15.15 "Pētījumu metodoloģija", L. Sisenis /32. telpa/
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
25.09.2017
Gailis Jānis
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Dišlere Vija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
19.09.2017
Dišlere Vija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Lekcija
20.09.2017
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Apsīte Evita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Prakt.darbi
29.09.2017
Karlsons Uldis, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
22.09.2017
Dišlere Vija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
25.09.2017
Gailis Jānis
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Dišlere Vija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
19.09.2017
Dišlere Vija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Lekcija
20.09.2017
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Apsīte Evita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
22.09.2017
Dišlere Vija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Eksāmens
29.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
19.09.2017
Dišlere Vija
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Dišlere Vija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
20.09.2017
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Apsīte Evita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
22.09.2017
Dišlere Vija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Prakt.darbi
29.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
19.09.2017
Dišlere Vija
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Dišlere Vija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
20.09.2017
Karlsons Uldis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Lekcija
22.09.2017
Dišlere Vija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Prakt.darbi
29.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Peda2046 Pedagoģija un darba psiholoģija II Bp Eksāmens
26.09.2017
Dišlere Vija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
27.09.2017
Lazdiņš Andrejs
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Apsīte Evita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
19.09.2017
Kaļeiņikovs Pēteris, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
27.09.2017
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Prakt.darbi
29.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
25.09.2017
Lasmanis Vairis, Ozoliņa Vija, Gailis Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
26.09.2017
Lasmanis Vairis, Karlsons Uldis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
19.09.2017
Kaļeiņikovs Pēteris, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Ieskaite ar atzīmi
27.09.2017
Lazdiņš Andrejs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Prakt.darbi
29.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
25.09.2017
Lasmanis Vairis, Ozoliņa Vija, Gailis Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
26.09.2017
Lasmanis Vairis, Karlsons Uldis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
19.09.2017
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
27.09.2017
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Eksāmens
29.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Eksāmens
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
26.09.2017
Lasmanis Vairis, Karlsons Uldis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
19.09.2017
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
27.09.2017
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Lekcija
26.09.2017
Lasmanis Vairis, Karlsons Uldis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
19.09.2017
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
18.30-19.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Karlsons Uldis, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3034 Komercdarbības un ekonomikas pamati Bp Lekcija
21.09.2017
Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Ieskaite ar atzīmi
28.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
22.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
19.30-20.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Karlsons Uldis, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Karlsons Uldis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3037 Arodveselība un darba medicīna Bp Lekcija
27.09.2017
Zvīgule Anda
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
20.30-21.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4024 Darba aizsardzība tautsaimniecībā Bp Prakt.darbi
26.09.2017
Karlsons Uldis, Lasmanis Vairis, Gailis Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
21.30-22.15 Citi3033 Darba aizsardzības līdzekļi Bp Lekcija
18.09.2017
Karlsons Uldis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi3054 Lietojumprogrammas darba aizsardzībā Bp Prakt.darbi
25.09.2017
Karlsons Uldis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11