Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Praktiskās nodarbības studiju kursā Medniecība notiks 28.septembrī, 29.septembrī, 13. oktobrī un 08.decembrī Kalsnavas novadā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
04.09.2017-12.11.2017
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ3025 Meža meliorācija B Lekcija
Veinbergs Artūrs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Prakt.darbi
2.ned.-06.11.2017-19.11.2017
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Prakt.darbi
2.ned.-20.11.2017-26.12.2017
Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
1.ned.-06.11.2017-26.12.2017
Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
1.ned.-04.09.2017-29.10.2017
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ3025 Meža meliorācija B Prakt.darbi
Veinbergs Artūrs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Biol3017 Augu fizioloģija A Lekcija
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
G0507(PLK)

Eglīte Aija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Biol2002 Dendroloģija A Lekcija
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ2014 Tehniskā grafika A Prakt.darbi
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
1.ned.
Eglīte Aija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
2.ned.
Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ2006 Medniecība B Lekcija
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ2014 Tehniskā grafika A Prakt.darbi
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
G0507(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
G0507(PLK)

Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)

Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Vītols Jānis, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III C Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0508(PLK)

Markevics Māris, Vītols Jānis, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
1.ned.
G0507(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2.ned.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)

Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Vītols Jānis, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III C Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0508(PLK)

Markevics Māris, Vītols Jānis, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
14.30-15.15 MašZ2014 Tehniskā grafika A Lekcija
Šmits Mareks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
kursa projekts
Veinbergs Artūrs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati C Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0807(PLK)
G0112(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener3025 Bioenerģētika C Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
kursa projekts
Veinbergs Artūrs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika C Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati C Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0807(PLK)
G0507(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2