Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Informat-Mājas vide un informātika izglītībā Vizual-Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
3.janvārī 13.30 un 14.30 439.aud. Lekcija - Rokdarbi Z.Beitere-Šeļegovska
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ1004 Tehniskā grafika I Bp Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ1004 Tehniskā grafika I Bp Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bt Eksāmens
03.01.2018
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP196 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
05.01.2018
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda2023 Didaktika Bt Lekcija
02.01.2018
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bt Eksāmens
03.01.2018
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP039 Kompozīcija III Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2052 Datorikas pamati II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
04.01.2018
Pecka Aldis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP196 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
05.01.2018
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda2023 Didaktika Bt Lekcija
02.01.2018
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2029 Attīstības psiholoģija Bt Ieskaite ar atzīmi
03.01.2018
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP039 Kompozīcija III Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2052 Datorikas pamati II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
04.01.2018
Pecka Aldis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP196 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
05.01.2018
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda2023 Didaktika Bt Lekcija
02.01.2018
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2029 Attīstības psiholoģija Bt Ieskaite ar atzīmi
03.01.2018
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2054 Programmēšanas pamati I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
04.01.2018
Čivžele Olga
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP039 Kompozīcija III Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Līce-Zikmane Iveta
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2054 Programmēšanas pamati I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
04.01.2018
Čivžele Olga
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP039 Kompozīcija III Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
04.01.2018
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda2049 Tekstilmateriāli un to apdare I Bp Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2054 Programmēšanas pamati I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
04.01.2018
Čivžele Olga
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda2049 Tekstilmateriāli un to apdare I Bp Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Ieskaite ar atzīmi
03.01.2018
Lagzdiņš Ainis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2054 Programmēšanas pamati I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
04.01.2018
Čivžele Olga
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda1014 Ievads pedagoģijas studijās II Bv Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda1014 Ievads pedagoģijas studijās II Bv Ieskaite ar atzīmi
02.01.2018
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5