Atpakaļ

G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1037 Profesionālā angļu valoda Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2017
2.sesija
Pētersone Aija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
30.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1037 Profesionālā angļu valoda Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2017
2.sesija
Pētersone Aija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
30.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Psih3009 Pirmsskolas psiholoģija Bb Lekcija
27.11.2017
2.sesija
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih3009 Pirmsskolas psiholoģija Bb Ieskaite ar atzīmi
29.11.2017
2.sesija
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Eksāmens
30.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Psih3009 Pirmsskolas psiholoģija Bb Lekcija
27.11.2017
2.sesija
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
29.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Eksāmens
30.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Prakt.darbi
27.11.2017
2.sesija
Lagzdiņš Ainis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Prakt.darbi
28.11.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
29.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Prakt.darbi
27.11.2017
2.sesija
Lagzdiņš Ainis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih3009 Pirmsskolas psiholoģija Bb Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
29.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Psih2032 Personības psiholoģija Bb Lekcija
27.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih3009 Pirmsskolas psiholoģija Bb Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1018 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
29.11.2017
2.sesija
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3028 Speciālā pedagoģija Bn Lekcija
30.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Psih2032 Personības psiholoģija Bb Lekcija
27.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2019 Pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
28.11.2017
2.sesija. Kursa darba aizstāvēšana
Katane Irēna
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Eksāmens
29.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3028 Speciālā pedagoģija Bn Lekcija
30.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Psih2032 Personības psiholoģija Bb Lekcija
27.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2019 Pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
28.11.2017
2.sesija. Kursa darba aizstāvēšana
Katane Irēna
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Eksāmens
29.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3028 Speciālā pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
30.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4048 Pētījumu metodoloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
2.sesija
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Psih2032 Personības psiholoģija Bb Ieskaite ar atzīmi
27.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2019 Pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
28.11.2017
2.sesija. Kursa darba aizstāvēšana
Katane Irēna
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3030 Ekoloģija un vide izglītībā Bv Eksāmens
29.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3028 Speciālā pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
30.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 Psih2032 Personības psiholoģija Bb Ieskaite ar atzīmi
27.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1037 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.11.2017
2.sesija
Pētersone Aija
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1045 Profesionālā vācu valoda Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1045 Profesionālā vācu valoda Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2017
2.sesija
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3028 Speciālā pedagoģija Bn Ieskaite ar atzīmi
30.11.2017
2.sesija
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 Valo1037 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.11.2017
2.sesija
Pētersone Aija
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1045 Profesionālā vācu valoda Bv Lekcija
28.11.2017
2.sesija
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1045 Profesionālā vācu valoda Bv Ieskaite ar atzīmi
29.11.2017
2.sesija
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5