Atpakaļ

G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. AugTeh-Augkopības tehnika Auto-Autotransports Ener-Enerģētika LopMeh-Lopkopības mehanizācija MasPrR-Mašīnu projektēšanas un ražošana
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ5030 CNC darbgaldi B Lekcija
Auto, LopMeh, MasPrR, AugTeh a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5030 CNC darbgaldi B Prakt.darbi
Auto, LopMeh, MasPrR, AugTeh a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener5004 Energoekonomika lauksaimniecībā B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6035 Mobilo procesu enerģētika B Lekcija
AugTeh a.prg.
04.09.2017-12.11.2017
Palabinskis Jānis
120. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6035 Mobilo procesu enerģētika B Lab.darbi
AugTeh a.prg.
13.11.2017-26.12.2017
Palabinskis Jānis
120. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ5030 CNC darbgaldi B Prakt.darbi
Auto, LopMeh, MasPrR, AugTeh a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener5004 Energoekonomika lauksaimniecībā B Prakt.darbi
Ener a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6035 Mobilo procesu enerģētika B Lab.darbi
AugTeh a.prg.
04.09.2017-01.10.2017
Palabinskis Jānis
120. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ6035 Mobilo procesu enerģētika B Prakt.darbi
AugTeh a.prg.
02.10.2017-26.12.2017
Palabinskis Jānis
120. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
512. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4018 Energonesēji un energoresursi B Lekcija
Ener a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ6003 Mehānismu datorprojektēšana B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
512. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4018 Energonesēji un energoresursi B Prakt.darbi
Ener a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ6003 Mehānismu datorprojektēšana B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
512. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
512. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
04.09.2017-12.11.2017
Berjoza Dainis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
13.11.2017-03.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
04.12.2017-26.12.2017
Priekulis Juris
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pīrs Vilnis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lab.darbi
04.09.2017-08.10.2017
Berjoza Dainis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Prakt.darbi
09.10.2017-12.11.2017
Berjoza Dainis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lab.darbi
13.11.2017-03.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Prakt.darbi
04.12.2017-26.12.2017
Priekulis Juris
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pīrs Vilnis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ener5012 Lopkopības darbu automatizācija B Lekcija
LopMeh a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Moskvins Genādijs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Vērdiņš Gunārs
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ener5012 Lopkopības darbu automatizācija B Prakt.darbi
LopMeh a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Moskvins Genādijs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lekcija
MasPrR a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Vērdiņš Gunārs
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
30.10.2017-26.11.2017
Vērdiņš Gunārs
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
27.11.2017-26.12.2017
Vērdiņš Gunārs
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5