Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem.
04.09.-17.09.2017. Mērniecība (mācību prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
InfT2043 Informātika Bv Lekcija
2.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT2043 Informātika Bv Lab.darbi
1.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ2006 Inženierhidroloģija I Bp Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
1.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2010 Hidraulika I Bp Lab.darbi
2.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0327(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
InfT2043 Informātika Bv Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ2006 Inženierhidroloģija I Bp Lab.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2006 Inženierhidroloģija I Bp Prakt.darbi
18.09.2017-12.11.2017
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Valo3026 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
18.09.2017-29.10.2017
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Valo3026 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Horgan Joseph Jack
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
18.09.2017-29.10.2017
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
1.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Frolova Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Pilecka Jovita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
18.09.2017-15.10.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
18.09.2017-15.10.2017
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

HidZ2006 Inženierhidroloģija I Bp Lekcija
16.10.2017-12.11.2017
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Valo3026 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
16.10.2017-12.11.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
20.09.2017
Frolova Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lab.darbi
27.09.2017
Pilecka Jovita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
18.09.2017-15.10.2017
Kizika Baiba
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.09.2017
11.10.2017
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT2043 Informātika Bv Lekcija
2.ned.-18.09.2017-12.11.2017
lekc./lab.d.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
18.09.2017-15.10.2017
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5