Atpakaļ

G0108 Ekonomika Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. FiKr-Finanses un kredīts GrUz-Grāmatvedība un uzskaites teorija Mark-Mārketings un nozaru ekonomika RegAP-Reģionālā attīstība un pārvalde Uzn-Uzņēmējdarbība un vadīšana
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
14.10.2017
25.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
04.11.2017
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
16.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
21.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
09.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
23.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
09.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
16.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
23.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
23.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
09.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
16.09.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
28.10.2017
25.11.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Lekcija
RegAP a.prg.
09.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
14.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Lekcija
RegAP, Uzn a.prg.
23.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
07.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
11.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
16.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
02.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
30.09.2017
Zvirgzdiņa Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
04.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
23.12.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
21.10.2017
Eglīte Aija
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
23.09.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
28.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.09.2017
30.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
16.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
04.11.2017
25.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
07.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
21.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita
09.30-10.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
14.10.2017
25.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
04.11.2017
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
16.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
21.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
09.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
23.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
09.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
28.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
16.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
23.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
23.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
09.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
16.09.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
28.10.2017
25.11.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Lekcija
RegAP a.prg.
09.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
14.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Lekcija
RegAP, Uzn a.prg.
23.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
07.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
11.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
16.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
02.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
30.09.2017
Zvirgzdiņa Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
04.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
23.12.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
21.10.2017
Eglīte Aija
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
23.09.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.09.2017
30.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
16.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
04.11.2017
25.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
07.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
21.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita
10.30-11.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
09.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
14.10.2017
25.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
04.11.2017
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
16.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
21.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
09.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
23.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
09.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
28.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
16.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
23.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
23.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
09.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
16.09.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
28.10.2017
25.11.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Lekcija
RegAP a.prg.
09.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
14.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Lekcija
RegAP, Uzn a.prg.
23.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
07.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
11.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
16.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
02.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
30.09.2017
Zvirgzdiņa Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
04.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
23.12.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
21.10.2017
Eglīte Aija
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
09.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
07.10.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
16.09.2017
30.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
04.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
25.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
07.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
21.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita
11.30-12.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
09.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
14.10.2017
25.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
04.11.2017
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
16.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
21.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
09.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
23.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
09.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
28.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
16.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
23.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
23.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
09.09.2017
28.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
16.09.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
28.10.2017
25.11.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Lekcija
RegAP a.prg.
09.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.09.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
14.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Lekcija
RegAP, Uzn a.prg.
23.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
07.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
11.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
16.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
02.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
30.09.2017
Zvirgzdiņa Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
04.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
23.12.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
21.10.2017
Eglīte Aija
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
09.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
07.10.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
16.09.2017
30.09.2017
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
04.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
25.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
07.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
21.10.2017
Kreicberga Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita
12.30-13.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
12.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
07.09.2017
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
19.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
14.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
21.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
07.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
16.11.2017
14.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
28.09.2017
19.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
07.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
14.09.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.09.2017
28.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
05.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
23.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
09.11.2017
21.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
19.10.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
02.11.2017
16.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
14.09.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
30.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
16.11.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
05.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
30.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
25.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
04.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
14.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.12.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
21.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
04.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
09.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
23.09.2017
28.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
25.11.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
04.11.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
23.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
09.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
25.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
23.09.2017
21.10.2017
28.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
04.11.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.10.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.10.2017
11.11.2017
02.12.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
30.09.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.09.2017
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
09.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
16.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
25.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
28.10.2017
Gulbe Ingūna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
04.11.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
09.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
16.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.10.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
21.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
28.10.2017
Pilvere Irina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
12.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
07.09.2017
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
19.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
14.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
21.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
07.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
16.11.2017
14.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
28.09.2017
19.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
07.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
14.09.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.09.2017
28.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
05.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
23.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
09.11.2017
21.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
19.10.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
02.11.2017
16.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
14.09.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
30.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
02.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
16.11.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
05.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
30.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
25.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
04.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
14.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.12.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
28.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
21.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
04.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
09.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
23.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
25.11.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
04.11.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
23.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
09.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
25.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
23.09.2017
21.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
04.11.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.10.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.10.2017
11.11.2017
02.12.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
30.09.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.09.2017
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
09.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
16.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
25.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
28.10.2017
Gulbe Ingūna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
04.11.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
09.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
16.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.10.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
21.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
28.10.2017
Pilvere Irina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
12.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
07.09.2017
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
19.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
14.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
21.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
07.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
16.11.2017
14.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
28.09.2017
19.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
07.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
14.09.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.09.2017
28.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
05.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
23.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
09.11.2017
21.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
19.10.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
02.11.2017
16.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
30.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
02.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
16.11.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
05.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
30.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
25.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
04.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
14.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.12.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
28.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
21.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
04.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
09.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
23.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
25.11.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
04.11.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
23.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
09.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
25.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Seminārs
GrUz a.prg.
23.09.2017
21.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
04.11.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.10.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.10.2017
11.11.2017
02.12.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
30.09.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.09.2017
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
09.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
16.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
25.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
28.10.2017
Gulbe Ingūna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
04.11.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
09.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
16.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
07.10.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
21.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
28.10.2017
Pilvere Irina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
09.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
12.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
07.09.2017
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
19.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
14.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
21.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
07.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
16.11.2017
14.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
28.09.2017
19.10.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
07.09.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
14.09.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.09.2017
28.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
05.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
23.11.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Seminārs
RegAP a.prg.
09.11.2017
21.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Seminārs
RegAP a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
19.10.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
02.11.2017
16.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
16.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
30.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
02.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
07.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
16.11.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
05.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Jurgena Ināra

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
30.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
25.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
04.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
16.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
14.10.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
07.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5036 Iekšējais audits B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
11.11.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
30.09.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.12.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
02.12.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
28.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
21.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
04.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
09.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
23.09.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
25.11.2017
Labanovska Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
16.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
04.11.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
23.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6039 Finanšu pārskatu audits B Lekcija
GrUz a.prg.
09.09.2017
Pētersone Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
25.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
04.11.2017
Pilvere Irina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.10.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6038 ES fondu projektu vadīšana B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.10.2017
11.11.2017
02.12.2017
Tetere Vineta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
30.09.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
09.09.2017
23.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
09.12.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
16.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
25.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
28.10.2017
Gulbe Ingūna
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
04.11.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
09.12.2017
Individuālais darbs
Gulbe Ingūna

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
23.12.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
16.12.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
07.10.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
21.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
11.11.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
02.12.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Seminārs
RegAP a.prg.
28.10.2017
Pilvere Irina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
07.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
12.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
16.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
05.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
21.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
14.09.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
14.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Lekcija
GrUz a.prg.
02.11.2017
07.12.2017
21.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
16.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
14.09.2017
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
21.09.2017
12.10.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
19.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
19.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
23.11.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
14.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
09.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
05.10.2017
02.11.2017
16.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
30.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
05.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
12.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
19.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
02.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
16.11.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
14.12.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
30.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
14.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
09.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
21.09.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
12.10.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
23.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5043 Starptautiskie norēķini B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
28.10.2017
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5051 Konfliktu menedžments B Seminārs
Uzn a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Lazdiņš Andrejs

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
28.10.2017
Individuālais darbs
Kreicberga Anita
17.30-18.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
07.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
12.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Lekcija
FiKr a.prg.
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Lekcija
FiKr, Uzn a.prg.
16.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
05.10.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
21.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Lekcija
FiKr a.prg.
14.09.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
14.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Lekcija
GrUz a.prg.
02.11.2017
07.12.2017
21.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
16.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Lekcija
GrUz a.prg.
14.09.2017
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
21.09.2017
12.10.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
19.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
19.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
23.11.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
14.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
09.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
05.10.2017
02.11.2017
16.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
30.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
21.09.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
05.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
12.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
19.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
02.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
16.11.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
23.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
14.12.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
30.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
14.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
09.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Lekcija
Uzn a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
21.09.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
12.10.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
23.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
07.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
12.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
05.10.2017
16.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
21.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.09.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
14.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Lekcija
GrUz a.prg.
02.11.2017
07.12.2017
21.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
16.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6021 Starptautiskie grāmatvedības standarti B Lekcija
GrUz a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
21.09.2017
12.10.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
19.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
19.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
23.11.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
14.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
09.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
05.10.2017
02.11.2017
16.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
30.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
05.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
12.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
19.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
02.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
16.11.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
23.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
14.12.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
30.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
14.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
09.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
21.09.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
12.10.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
23.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Lekcija
Uzn a.prg.
02.11.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6015 Starptautiskais menedžments B Prakt.darbi
Uzn a.prg.
30.11.2017
07.12.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Lekcija
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
07.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5045 Zinātnes metodoloģija B Seminārs
RegAP, GrUz, Mark, FiKr, Uzn a.prg.
28.09.2017
Kozlinskis Vulfs
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
12.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5026 Apdrošināšana un riski B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
23.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Lekcija
GrUz, FiKr a.prg.
26.10.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5121 Biznesa novērtēšana B Seminārs
GrUz, FiKr a.prg.
09.11.2017
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6020 Uzņēmējdarbības finanses II B Seminārs
FiKr a.prg.
21.09.2017
19.10.2017
02.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5132 Nodokļu plānošana B Seminārs
FiKr, Uzn a.prg.
05.10.2017
16.11.2017
Leibus Inguna
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5080 Muitas procedūras B Lekcija
FiKr a.prg.
21.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5080 Muitas procedūras B Seminārs
FiKr a.prg.
07.12.2017
Individuālais darbs
Labanovska Anita

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.09.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Mazūre Gunita

Ekon5039 Nodokļu plānošana B Lekcija
GrUz a.prg.
14.12.2017
Leibus Inguna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
GrUz a.prg.
05.10.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Lekcija
GrUz a.prg.
02.11.2017
07.12.2017
21.12.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5081 Konsolidētie gada pārskati B Seminārs
GrUz a.prg.
16.11.2017
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6017 Nodokļu politika B Seminārs
GrUz a.prg.
14.09.2017
Kreicberga Anita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6037 Agrārā politika Eiropas Savienībā B Lekcija
RegAP a.prg.
21.09.2017
12.10.2017
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5098 Mājokļa attīstība un politika B Seminārs
RegAP a.prg.
19.10.2017
Individuālais darbs
Eglīte Aija

Ekon5083 Ekonomiskā prognozēšana B Prakt.darbi
RegAP, Uzn a.prg.
19.10.2017
Rudusa Ilva
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
14.09.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Lekcija
RegAP, Mark a.prg.
07.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5100 Teritorijas mārketings B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
21.12.2017
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi4047 Pilsētas vides plānošana B Lekcija
RegAP a.prg.
23.11.2017
Lāčauniece Iveta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5071 Starptautiskā ekonomika B Lekcija
RegAP a.prg.
14.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Lekcija
RegAP a.prg.
26.10.2017
09.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6025 Reģionu analīzes metodes B Prakt.darbi
RegAP a.prg.
05.10.2017
02.11.2017
16.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5133 Patērētāju uzvedība B Seminārs
RegAP, Mark a.prg.
30.11.2017
Eglīte Aija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5042 Starptautiskās finanses B Seminārs
FiKr a.prg.
30.11.2017
Mazūre Gunita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
05.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
12.10.2017
Grīnberga-Zālīte Gunta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Seminārs
Mark a.prg.
19.10.2017
Kozlinskis Vulfs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5087 Latvijas tautsaimniecība B Lekcija
Mark a.prg.
02.11.2017
Individuālais darbs
Kozlinskis Vulfs

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Seminārs
Mark a.prg.
09.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Lekcija
Mark a.prg.
16.11.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings B Lekcija
Mark a.prg.
23.11.2017
Individuālais darbs
Grīnberga-Zālīte Gunta

Ekon5097 Loģistika mārketingā B Seminārs
Mark a.prg.
14.12.2017
Gulbe Ingūna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Seminārs
GrUz a.prg.
30.11.2017
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Seminārs
Uzn a.prg.
14.09.2017
Muška Aina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas B Lekcija
Uzn a.prg.
26.10.2017
Individuālais darbs
Muška Aina

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
09.11.2017
Līcīte Lāsma
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6024 Sociālā uzņēmējdarbība B Seminārs
Uzn a.prg.
14.12.2017
Individuālais darbs
Līcīte Lāsma

VadZ5001 Projektu vadīšana B Lekcija
Uzn a.prg.
21.09.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
12.10.2017
Jurgena Ināra
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana B Seminārs
Uzn a.prg.
23.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18