Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
21.10.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2017
Pūce Alla
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
30.09.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
14.10.2017
Ancāns Sandris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
28.10.2017
Dobele Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
04.11.2017
Vītoliņa Zane
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
11.11.2017
Vītoliņa Zane
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
25.11.2017
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
21.10.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Ieskaite ar atzīmi
02.12.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2017
Pūce Alla
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
30.09.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
14.10.2017
Ancāns Sandris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
28.10.2017
Dobele Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
04.11.2017
Vītoliņa Zane
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
11.11.2017
Vītoliņa Zane
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
25.11.2017
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
21.10.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Ieskaite ar atzīmi
02.12.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2017
Pūce Alla
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
30.09.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
07.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
14.10.2017
Ancāns Sandris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
28.10.2017
Dobele Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
04.11.2017
Vītoliņa Zane
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
11.11.2017
Vītoliņa Zane
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
25.11.2017
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
21.10.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2017
Pūce Alla
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
30.09.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
07.10.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
14.10.2017
Ancāns Sandris
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
28.10.2017
Dobele Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
04.11.2017
Vītoliņa Zane
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
11.11.2017
Vītoliņa Zane
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
25.11.2017
Vītoliņa Zane
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Eksāmens
24.11.2017
Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
23.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
25.11.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
30.09.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
07.10.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2017
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
21.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
28.10.2017
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
04.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
11.11.2017
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
03.11.2017
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
06.10.2017
Ancāns Sandris
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
29.09.2017
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
13.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
20.10.2017
Dobele Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
27.10.2017
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Eksāmens
17.11.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Eksāmens
24.11.2017
Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
23.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
25.11.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
30.09.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ2005 Tiesību pamati A Ieskaite ar atzīmi
07.10.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2017
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
21.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
28.10.2017
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
04.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
11.11.2017
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
03.11.2017
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
06.10.2017
Ancāns Sandris
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
29.09.2017
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
13.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
20.10.2017
Dobele Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
27.10.2017
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Eksāmens
17.11.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
24.11.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
23.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
25.11.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
30.09.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
07.10.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2017
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
21.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
28.10.2017
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
04.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
11.11.2017
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
03.11.2017
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
06.10.2017
Ancāns Sandris
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
29.09.2017
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
13.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
20.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
27.10.2017
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
17.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
24.11.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
23.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
25.11.2017
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
30.09.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
07.10.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2017
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
21.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
28.10.2017
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
04.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
11.11.2017
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2017
G0112(NLN)

Dobele Aina
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
03.11.2017
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
06.10.2017
Ancāns Sandris
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
29.09.2017
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
13.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
20.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
27.10.2017
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
17.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
24.11.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Eksāmens
01.12.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
30.09.2017
Pūce Alla
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
07.10.2017
Mistre Baiba
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
14.10.2017
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Ieskaite ar atzīmi
21.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
04.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
11.11.2017
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
22.09.2017
Pūce Alla
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
29.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
06.10.2017
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2017
Dobele Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
20.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
27.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
03.11.2017
Ancāns Sandris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
17.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Seminārs
24.11.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Eksāmens
01.12.2017
Vītoliņa Zane
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
22.09.2017
Pūce Alla
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
29.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
06.10.2017
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2017
Dobele Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
20.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
27.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
03.11.2017
Ancāns Sandris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
17.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
22.09.2017
Pūce Alla
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
29.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2005 Tiesību pamati A Seminārs
06.10.2017
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2017
Dobele Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2100 Bioekonomika I B Seminārs
20.10.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
27.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Seminārs
03.11.2017
Ancāns Sandris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
17.11.2017
Dobele Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon2100 Bioekonomika I B Lekcija
29.09.2017
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2017
Dobele Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
27.10.2017
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Ieskaite ar atzīmi
03.11.2017
Ancāns Sandris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18