Atpakaļ

G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
02.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
23.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
07.10.2017
11.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
09.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
30.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2017
25.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
23.09.2017
21.10.2017
28.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
02.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
23.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
07.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
09.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
11.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
30.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2017
25.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
23.09.2017
21.10.2017
28.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
02.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
23.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
07.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
09.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
11.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
30.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2017
25.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
23.09.2017
21.10.2017
28.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
02.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
23.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
07.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
09.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
11.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
30.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2017
25.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
16.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
23.09.2017
21.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Eksāmens
17.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
29.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
02.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
09.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
30.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
06.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
27.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
10.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
01.12.2017
15.12.2017
22.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
20.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
24.11.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Eksāmens
17.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
29.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
22.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
04.11.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
21.10.2017
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
23.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
11.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
07.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
16.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
23.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
06.10.2017
17.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
27.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
10.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Eksāmens
03.11.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
01.12.2017
15.12.2017
22.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
20.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
24.11.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
29.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
22.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
04.11.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
09.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
21.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
23.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
11.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
07.10.2017
14.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
09.09.2017
30.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
16.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
02.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
23.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
06.10.2017
17.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
27.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
20.10.2017
10.11.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Eksāmens
03.11.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
01.12.2017
15.12.2017
22.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
24.11.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
29.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
22.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
04.11.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
09.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
21.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.12.2017
23.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
11.11.2017
02.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
07.10.2017
14.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
09.09.2017
30.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
16.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
23.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
13.10.2017
10.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
15.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
27.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
17.11.2017
15.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
01.12.2017
22.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
08.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
24.11.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
03.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
29.09.2017
06.10.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
22.09.2017
20.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
04.11.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
09.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
21.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.12.2017
23.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
11.11.2017
02.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
07.10.2017
14.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
09.09.2017
30.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
16.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
23.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
01.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
13.10.2017
10.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
15.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
27.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
17.11.2017
15.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Seminārs
22.12.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
08.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
24.11.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
29.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
03.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
22.09.2017
06.10.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
20.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
09.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
02.12.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
07.10.2017
14.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
09.09.2017
30.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
16.09.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2017
Kronberga Ginta
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
23.09.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
22.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
01.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
13.10.2017
10.11.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
15.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Eksāmens
24.11.2017
Bariss Voldemārs, Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
27.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Seminārs
17.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
08.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
29.09.2017
06.10.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
03.11.2017
Paula Līga
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
22.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Seminārs
20.10.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
28.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
14.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
09.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
22.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
01.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
13.10.2017
Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Eksāmens
24.11.2017
Bariss Voldemārs, Kaufmane Dace
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
27.10.2017
Bite Dina
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
08.09.2017
Brokāne Larisa
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Seminārs
29.09.2017
06.10.2017
Bariss Voldemārs
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
15.09.2017
22.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
22.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
01.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2017
Krūzmētra Ženija
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Seminārs
15.09.2017
Janmere Lana
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2