Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 9-sem.
Matemātika 27.09.13.30-14.15, pils 212;27.09.10.30-12.15, pils 107. L.Strupule
Matemātika 25.09.;02.10.13.30-15.15, pils 103. L.Strupule
Matemātika 19.09.;03.10.12.30-13.15, pils 103. L.Strupule
Inženiergrafika 25.09.;02.10.15.30-17.15 TF 406. M.Šmits
Inženiergrafika19.09. 13.30-15.15;26.09.14.30-16.15 TF 406. M.Šmits
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
27.09.2017
Kļaviņš Uldis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
21.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Eksāmens
05.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
25.09.2017
Poča Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
03.10.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
20.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
27.09.2017
Kļaviņš Uldis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.10.2017
Poča Silva
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
21.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Eksāmens
05.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
28.09.2017
Grasmane Daina
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
25.09.2017
Poča Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
02.10.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
03.10.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
20.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.10.2017
Poča Silva
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
21.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
28.09.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
25.09.2017
Poča Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
02.10.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
19.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
20.09.2017
Poča Silva
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
21.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
05.10.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
18.09.2017
Grasmane Daina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
26.09.2017
Kļava Dace
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
21.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
05.10.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
18.09.2017
Grasmane Daina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
26.09.2017
Kļava Dace
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
05.10.2017
Grasmane Daina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
18.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
21.09.2017
Grasmane Daina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
18.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
21.09.2017
Grasmane Daina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2017
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
18.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
19.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
26.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
03.10.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
27.09.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Eksāmens
05.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
21.09.2017
Grasmane Daina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2017
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
18.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
19.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
26.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
03.10.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2017
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
18.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
19.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
26.09.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
03.10.2017
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Prakt.darbi
28.09.2017
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2