Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
04.09.2017-26.12.2017 Pārtikas nozares pamati (mācību prakse) - piektdienās
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Šmits Mareks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gode Ina, Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5, 224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kļava Dace
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Vronska Nataļja
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Prakse
Kunkulberga Daiga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0608(PLK)

Kļaviņš Uldis
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Gode Ina, Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5, 224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vronska Nataļja
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Strupule Liene
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Prakse
Kunkulberga Daiga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0608(PLK)

Kļaviņš Uldis
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4019 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0608(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
G0608(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vronska Nataļja
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Prakse
Kunkulberga Daiga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Čakste Ilze
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0608(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
18.09.2017-26.12.2017
G0608(PLK)

Alksne Inta, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-05.11.2017
Strupule Liene
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
06.11.2017-26.12.2017
Strupule Liene
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Prakse
Kunkulberga Daiga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Čakste Ilze
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kūka Māra, Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Poča Silva
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kūka Māra, Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Poča Silva
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kūka Māra, Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Poča Silva
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 Valo1035 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
05.09.2017
Kontaktnodarbība
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5