Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
Ābele Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ1014 Medniecība Bt Lekcija
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
G0506(PLK)

Leikums Leonards
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.
G0506(PLK)

Kozele Ilze
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
1.ned.
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
1 gr.
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
1 gr.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Strupule Liene
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-24.12.2017
Strupule Liene
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
1.ned.
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Ābele Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
2.2.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
2 gr.
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1.2.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ1014 Medniecība Bt Lekcija
2.ned.
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Ābele Jānis
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Alksne Inta, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Alksne Inta, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11