Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ābele Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ1014 Medniecība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Leikums Leonards
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Kozele Ilze
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Šulcs Viesturs
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Svika Diana
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Strupule Liene
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-24.12.2017
Strupule Liene
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Indriksons Aigars
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Leikums Leonards
284. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ābele Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kozele Ilze
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ1014 Medniecība Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Sisenis Linards
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ābele Jānis
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Alksne Inta, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Alksne Inta, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Ozola Inta, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11