Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Informat-Mājas vide un informātika izglītībā Vizual-Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
19.decembrī 16.30 un 17.30 var konsult. Matemātikā
25.septembrī 12.30 - 13.15 DA 509.aud
27.septembrī 16.30 -17.15 - Kultūra un māksla(m.prakse) 433..aud.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MākZ3026 Zīmēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
20.12.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 InfT2038 Lietojumprogrammu paketes I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
18.12.2017
Gailums Aleksandrs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ3026 Zīmēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
20.12.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bp Ieskaite ar atzīmi
21.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 InfT2038 Lietojumprogrammu paketes I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
18.12.2017
Gailums Aleksandrs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1017 Matemātika I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
20.12.2017
211.pilī
Zeidmane Anda
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bp Ieskaite ar atzīmi
21.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP037 Kompozīcija I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
22.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 InfT2038 Lietojumprogrammu paketes I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
18.12.2017
Gailums Aleksandrs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Eksāmens
19.12.2017
Vuguls Juris
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3023 Mākslas vēsture un tehnikas I Bp Lekcija
Vizual a.prg.
20.12.2017
Krūmiņa Laura
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1017 Matemātika I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
20.12.2017
211.pilī
Zeidmane Anda
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bp Ieskaite ar atzīmi
21.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP037 Kompozīcija I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
22.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT2038 Lietojumprogrammu paketes I Bp Ieskaite ar atzīmi
Informat a.prg.
18.12.2017
Gailums Aleksandrs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Eksāmens
19.12.2017
Vuguls Juris
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3023 Mākslas vēsture un tehnikas I Bp Lekcija
Vizual a.prg.
20.12.2017
Krūmiņa Laura
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bt Eksāmens
21.12.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP037 Kompozīcija I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
22.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MākZ3017 Kultūra un māksla I Bp Ieskaite ar atzīmi
18.12.2017
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3023 Mākslas vēsture un tehnikas I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
20.12.2017
Krūmiņa Laura
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bt Eksāmens
21.12.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP037 Kompozīcija I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
22.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MākZ3017 Kultūra un māksla I Bp Ieskaite ar atzīmi
18.12.2017
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
19.12.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3023 Mākslas vēsture un tehnikas I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
20.12.2017
Krūmiņa Laura
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP037 Kompozīcija I Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
22.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MākZ3017 Kultūra un māksla I Bp Ieskaite ar atzīmi
18.12.2017
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
19.12.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MākZ3017 Kultūra un māksla I Bp Ieskaite ar atzīmi
18.12.2017
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
19.12.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bp Ieskaite ar atzīmi
21.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda1015 Ievads pedagoģijas studijās I Bv Ieskaite ar atzīmi
18.12.2017
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bp Ieskaite ar atzīmi
21.12.2017
Spulle-Meiere Ivanda
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5