Atpakaļ

G0417 Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem.
Darba drošības instruktāža, 4. septembrī plkst. 13.30, Tehniskajā fakultātē 429. telpa, V. Arsjonovs
Sapulce 25. septembrī plkst. 14.30 238. telpa TF I. Zeltkalne
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
25.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
16.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
03.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
05.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
26.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
18.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
27.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
11.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
05.10.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
28.09.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
07.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
12.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
19.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
13.10.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
29.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
16.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
09.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
25.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
17.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
03.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
05.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
26.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
10.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
18.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
27.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
11.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
05.10.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
28.09.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
12.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
19.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
07.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
13.10.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
29.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lekcija
02.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
16.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
09.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
25.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
17.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
03.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
10.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
26.09.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
06.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lab.darbi
04.10.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1027 Ķīmija Bv Lekcija
27.09.2017
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
11.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
18.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
05.10.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
28.09.2017
Brokāne Larisa
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
12.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
19.10.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Lekcija
07.09.2017
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lekcija
02.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
25.09.2017
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
16.10.2017
G0413(NLN)

Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
09.10.2017
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
05.09.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
26.09.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
06.09.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Lekcija
11.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
18.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
29.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
13.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
25.09.2017
Nulle Imants
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Prakt.darbi
03.10.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
17.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
10.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
05.09.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
04.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lab.darbi
12.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lekcija
07.09.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
19.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
29.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
13.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
09.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
16.10.2017
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
25.09.2017
Nulle Imants
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Prakt.darbi
03.10.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
17.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Lekcija
26.09.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
10.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
11.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
18.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
04.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lab.darbi
12.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
28.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lekcija
07.09.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
19.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
29.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
13.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
16.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
09.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Prakt.darbi
03.10.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
17.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Lekcija
26.09.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Lekcija
05.09.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
10.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
11.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lekcija
06.09.2017
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
18.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Lekcija
04.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lab.darbi
12.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
28.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
19.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
13.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
16.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
09.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
17.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Lekcija
05.09.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3025 Materiālu mācība Bn Lab.darbi
10.10.2017
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2036 Inženierdarba pamati Bn Prakt.darbi
26.09.2017
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
11.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lekcija
06.09.2017
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2050 Informātika I Bv Prakt.darbi
18.10.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Lab.darbi
12.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
28.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bv Prakt.darbi
19.10.2017
G0413(NLN)
G0402(NLN)
G0412(NLN)

Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Orlova Irina
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lekcija
06.09.2017
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1026 Inženiergrafika Bn Lab.darbi
28.09.2017
Nulle Imants
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5