Atpakaļ

G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
28.09.2017. Darba drošības instruktāža TF 511.aud. plkst. 9.30 - 10.15
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda2023 Didaktika Bn Lekcija
26.09.2017
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3019 Praktiskā arodpedagoģija I Bn Lekcija
27.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Psih2030 Sociālā psiholoģija Bn Lekcija
25.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bn Prakt.darbi
26.09.2017
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3019 Praktiskā arodpedagoģija I Bn Lekcija
27.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Prakt.darbi
29.09.2017
Katane Irēna
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Psih2030 Sociālā psiholoģija Bn Lekcija
25.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Lekcija
26.09.2017
Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3011 Audzināšanas teorija un metodika Bn Prakt.darbi
27.09.2017
Soika Inita
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2030 Sociālā psiholoģija Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Prakt.darbi
29.09.2017
Katane Irēna
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Psih2030 Sociālā psiholoģija Bn Lekcija
25.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Lekcija
26.09.2017
Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3011 Audzināšanas teorija un metodika Bn Prakt.darbi
27.09.2017
Soika Inita
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2030 Sociālā psiholoģija Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Prakt.darbi
29.09.2017
Katane Irēna
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda3011 Audzināšanas teorija un metodika Bn Lekcija
25.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Lekcija
26.09.2017
Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda3011 Audzināšanas teorija un metodika Bn Lekcija
25.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Lekcija
26.09.2017
Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda3011 Audzināšanas teorija un metodika Bn Lekcija
25.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2004 Vispārīgā pedagoģija un vēsture Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Katane Irēna
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda2023 Didaktika Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda2023 Didaktika Bn Lekcija
25.09.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ3016 Lietojumprogrammatūra Bv Lekcija
26.09.2017
Dorodova Jeļena
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3019 Praktiskā arodpedagoģija I Bn Lekcija
28.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda2023 Didaktika Bn Lekcija
25.09.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ3016 Lietojumprogrammatūra Bv Lekcija
26.09.2017
Dorodova Jeļena
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2019 Vispārīgā psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2017
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3019 Praktiskā arodpedagoģija I Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda2023 Didaktika Bn Lekcija
25.09.2017
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ3016 Lietojumprogrammatūra Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Dorodova Jeļena
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3019 Praktiskā arodpedagoģija I Bn Prakt.darbi
28.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 DatZ3016 Lietojumprogrammatūra Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Dorodova Jeļena
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 DatZ3016 Lietojumprogrammatūra Bv Prakt.darbi
26.09.2017
Dorodova Jeļena
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5