Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2018 Informātika I A Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)

Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.09.2017-05.11.2017
G0413(PLK)

Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
G0413(PLK)

Nulle Imants
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ozola Baiba, Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Filz2012 Filozofija A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)

Vuguls Juris
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-24.12.2017
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Ozola Baiba, Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Fizi1005 Fizikas pamati A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I C Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I C Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I C Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Strupule Liene
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Fizi1005 Fizikas pamati A Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2