Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
Grīnfelde Inga
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lab.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lab.darbi
30.10.2017-26.12.2017
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Prakt.darbi
Grīnfelde Inga
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
Leikuma Ināra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2007 Fizika Bt Lekcija
Gavare Zanda
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
Leikuma Ināra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2007 Fizika Bt Lab.darbi
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
1.ned.-18.09.2017-26.12.2017
Kukule Irēna
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-29.10.2017
Soloveiko Santa
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lab.darbi
1.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Puļķis Kristaps
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lab.darbi
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Soloveiko Santa
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-29.10.2017
Puļķis Kristaps
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
2.ned.
Soloveiko Santa
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
1.ned.
Puļķis Kristaps
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19