Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo6017 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Čivžele Olga
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Valo6017 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Čivžele Olga
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
04.09.2017-26.11.2017
G0514(PLK)
G0405(PLK)
G0905(PLK)

Brāzma Gunārs
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ6004 Zemes pārvaldība B Lekcija
ZP a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ6004 Zemes pārvaldība B Lekcija
ZP a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Seminārs
04.09.2017-26.11.2017
G0514(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Mate5004 Matemātikas metožu pielietošana A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0514(PLK)

Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate5004 Matemātikas metožu pielietošana A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0514(PLK)

Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VidZ5030 Vides inženierija A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VidZ5030 Vides inženierija A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
09.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
16.09.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
07.10.2017
Bērziņa Maija

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
14.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
21.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
28.10.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
04.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5010 Nekustamā īpašuma tiesības A Lekcija
11.11.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19