Atpakaļ

G0328 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Pilna laika
1-sem.
Visas apakšprog. A-Akustika BMK-Būvmateriāli un būvkonstrukcijas BOT-Būvdarbu organizācija un tehnoloģijas EEE-Ēku energoaudits un energoapsaimniekošana
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ6024 Progresīvu būvizstrādājumu mehānika A Lekcija
BMK a.prg.
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ6026 Galīgo elementu metode A Lekcija
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ6026 Galīgo elementu metode A Lekcija
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ6034 Projektu vadība būvniecībā A Lekcija
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ6034 Projektu vadība būvniecībā A Lekcija
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ6042 Būvfizika (specialais kurss) A Lekcija
EEE, A a.prg.
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ6042 Būvfizika (specialais kurss) A Lekcija
EEE, A a.prg.
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ6036 Būvniecības tehnoloģijas un organizēšana A Lekcija
BOT a.prg.
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ6036 Būvniecības tehnoloģijas un organizēšana A Lekcija
BOT a.prg.
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19