Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
22.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
06.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
24.11.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
08.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
03.11.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
22.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
22.09.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
06.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.10.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
24.11.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
08.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
03.11.2017
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
09.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
08.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
24.11.2017
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
20.10.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
22.09.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
03.11.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
09.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
08.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
06.10.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
24.11.2017
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
20.10.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
22.09.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
03.11.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
09.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
20.10.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
22.09.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
03.11.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
06.10.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
08.12.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
24.11.2017
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
03.11.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
22.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
20.10.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
06.10.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
22.09.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
24.11.2017
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
08.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
07.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
23.09.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
21.10.2017
Paršova Velta
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
03.11.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
20.10.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
06.10.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
22.09.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
24.11.2017
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
08.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
03.11.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
20.10.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
06.10.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
22.09.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
08.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
03.11.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
20.10.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Prakt.darbi
08.12.2017
Kukule Irēna
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19