Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Prakt.darbi
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Prakt.darbi
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Prakt.darbi
Celms Armands
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
1.ned.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Prakt.darbi
2.ned.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
1.ned.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
1.2.
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
1.1.
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19