Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1012 Ievads specialitātē Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Celms Armands
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0330(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1008 Zemes pārvaldības pamati Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ1007 Kadastrs Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Bērziņa Maija
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1007 Kadastrs Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Cintiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.2.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.2.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
04.09.2017-01.10.2017
1.1.
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1039 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bp Lab.darbi
02.10.2017-26.12.2017
1.1.
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19