Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate1021 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1004 Ievads specialitātē I Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Andersons Guntis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1021 Matemātika I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1021 Matemātika I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Arhi1020 Būvgrafika Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1021 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1004 Ievads specialitātē I Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1004 Ievads specialitātē I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1021 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
BūvZ1004 Ievads specialitātē I Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Preikšs Ilmārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Cīrule Marina, Šillere Līvija, Alksne Inta, Zonnenberga Gita
Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1021 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi1020 Ķīmija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Dimiņš Fredijs
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Skujāns Juris
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1021 Matemātika I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1021 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi1020 Ķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Skujāns Juris
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-22.10.2017
Puļķis Kristaps
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Soloveiko Santa
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi1020 Būvgrafika Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Brencis Raitis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ķīmi1020 Ķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Dimiņš Fredijs, Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1020 Ķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-22.10.2017
Puļķis Kristaps
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1020 Būvgrafika Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Liepa Valdis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Lab.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Soloveiko Santa
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1047 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Orlova Irina
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ķīmi1020 Ķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Dimiņš Fredijs, Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi1020 Būvgrafika Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Liepa Valdis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Puļķis Kristaps
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2007 Būvmateriāli I Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Soloveiko Santa
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19