Atpakaļ

G0207 Lauksaimniecība Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Dārz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lop-Lopkopība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ6020 Lopkopības produktu kvalitāte A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Zagorska Jeļena, Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ6105 Dārzkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Gaile Zinta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ5131 Mēslošanas līdzekļi un sistēmas A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-22.12.2017
Eihvalde Indra, Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ6020 Lopkopības produktu kvalitāte A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Zagorska Jeļena, Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ6105 Dārzkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Gaile Zinta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ5131 Mēslošanas līdzekļi un sistēmas A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-22.12.2017
Eihvalde Indra, Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ6020 Lopkopības produktu kvalitāte A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Zagorska Jeļena, Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ6105 Dārzkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Gaile Zinta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ5131 Mēslošanas līdzekļi un sistēmas A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-22.12.2017
Eihvalde Indra, Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ6020 Lopkopības produktu kvalitāte A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Zagorska Jeļena, Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

LauZ6105 Dārzkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Gaile Zinta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5135 Augkopības bioekoloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5037 Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Lapiņš Dainis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ5124 Augu ģenētika un selekcija A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5037 Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Lapiņš Dainis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ5124 Augu ģenētika un selekcija A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Arta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5143 Lopkopības bioloģiskie pamati B Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5037 Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ5134 Pētniecisko darbu sagatavošana I A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Bankina Biruta
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Paura Līga
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina, Eihvalde Indra
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5130 Precīzā lauksaimniecība I A Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ6066 Lauksaimniecības bioloģija A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Paura Līga
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina, Eihvalde Indra
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5149 Precīzā lauksaimniecība II A Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5130 Precīzā lauksaimniecība I A Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ6066 Lauksaimniecības bioloģija A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Paura Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6103 Precīzā lauksaimniecība III A Prakt.darbi
Lop a.prg.
30.10.2017-26.12.2017
Kairiša Daina, Eihvalde Indra
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5149 Precīzā lauksaimniecība II A Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5130 Precīzā lauksaimniecība I A Prakt.darbi
Lauk a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Lapiņš Dainis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 LauZ6066 Lauksaimniecības bioloģija A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5132 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
Lop a.prg.
04.09.2017-29.10.2017
Paura Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5149 Precīzā lauksaimniecība II A Prakt.darbi
Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Kampuss Kaspars
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 LauZ6066 Lauksaimniecības bioloģija A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1