Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
02.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
09.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
30.09.2017
Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2017
Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
07.10.2017
Griņēviča Linda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
14.10.2017
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.11.2017
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
25.11.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
28.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
02.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
09.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
30.09.2017
Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2017
Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
07.10.2017
Griņēviča Linda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
14.10.2017
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.11.2017
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
25.11.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
28.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
30.09.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
02.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
09.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2017
Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
07.10.2017
Griņēviča Linda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
14.10.2017
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.11.2017
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
25.11.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
28.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
30.09.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
21.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
02.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Ieskaite ar atzīmi
09.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
07.10.2017
Griņēviča Linda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
14.10.2017
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.11.2017
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
25.11.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
28.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
14.10.2017
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
30.09.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
21.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
02.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
07.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.11.2017
Vītiņa Anda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
04.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
25.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.09.2017

105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
06.10.2017

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
10.11.2017
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
13.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
20.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.10.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
03.11.2017
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
17.11.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
24.11.2017
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
01.12.2017
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
08.12.2017
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
14.10.2017
Muška Aina
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
30.09.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
21.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
07.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.11.2017
Vītiņa Anda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
04.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
25.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
02.12.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.09.2017

105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
06.10.2017

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
10.11.2017
Muška Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
13.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
20.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.10.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
03.11.2017
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
17.11.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
24.11.2017
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
01.12.2017
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
08.12.2017
Griņēviča Linda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
21.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
07.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.11.2017
Vītiņa Anda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
14.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
04.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
25.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
02.12.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.09.2017

105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
06.10.2017

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
13.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
08.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
20.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
27.10.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
03.11.2017
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
10.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
24.11.2017
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
01.12.2017
Kronberga Ginta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
17.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Eksāmens
21.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
07.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
28.10.2017
Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
11.11.2017
Vītiņa Anda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
14.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
04.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
25.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
02.12.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
29.09.2017

105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
06.10.2017

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
13.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
08.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
20.10.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
03.11.2017
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
27.10.2017
Kronberga Ginta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
10.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
24.11.2017
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
01.12.2017
Kronberga Ginta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
17.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
14.10.2017
Zvirgzdiņa Simona
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
20.10.2017
Muška Aina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
06.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
08.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
29.09.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
27.10.2017
Kronberga Ginta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
10.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
13.10.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
01.12.2017
Kronberga Ginta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
17.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
24.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
20.10.2017
Muška Aina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Seminārs
03.11.2017
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
06.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Seminārs
08.12.2017
G0105(NLN)

Urtāne Rasma
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
29.09.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
27.10.2017
Kronberga Ginta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
10.11.2017
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
13.10.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
Kronberga Ginta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
17.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
24.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
06.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
29.09.2017
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
27.10.2017
Kronberga Ginta
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
13.10.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
24.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
06.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
13.10.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Seminārs
24.11.2017
Zvirgzdiņa Simona
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18