Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
30.10.2017-24.12.2017
Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi1016 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Kronberga Ginta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Pāvulēns Jānis
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kronberga Ginta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pāvulēns Jānis
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Urtāne Rasma
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
05.09.2017
G0105(PLK)
G0807(PLK)
G0816(PLK)

Cīrule Marina, Ozola Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)
G0807(PLK)
G0816(PLK)

Cīrule Marina, Valainis Viktors, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Ozoliņa Vija
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
05.09.2017
G0105(PLK)
G0807(PLK)
G0816(PLK)

Cīrule Marina, Ozola Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)
G0807(PLK)
G0816(PLK)

Cīrule Marina, Valainis Viktors, Markevics Māris, Ozola Inta, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Griņēviča Linda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Griņēviča Linda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
30.10.2017-24.12.2017
Griņēviča Linda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2