Atpakaļ 2016.rudens
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 1.ned.- 05.09.2016-25.12.2016
Prakt.darbi [Latviešu]
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vintere Anna
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.1., 1.2.
09.30-10.15 2.ned.
Prakt.darbi [Latviešu]
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vintere Anna
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.1., 1.2.

1.ned.
Prakt.darbi [Latviešu]
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vintere Anna
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.1., 1.2.
11.30-12.15 Lekcija [Latviešu]
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vintere Anna
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
12.30-13.15 2.ned.- 05.09.2016-25.12.2016
Prakt.darbi [Latviešu]
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vintere Anna
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.1., 1.2.
05.09.2016-25.12.2016
Prakt.darbi [Latviešu]
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Strupule Liene
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.3.
13.30-14.15 05.09.2016-25.12.2016
Prakt.darbi [Latviešu]
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Strupule Liene
G0608 (Bt), PLK, 1-sem.
1.3.