Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 24/05/2011 09:23:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Anatomy of the Domestic Animals III
2 24/05/2011 09:25:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 24/05/2011 12:50:53 Solvita Židkova 63024662 U KATALOGS=c-->+
4 27/12/2011 09:32:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija III [Vet., p(m)]-->Mājdzīvnieku anatomija III [Vet., 2.līm.]
5 25/04/2014 15:27:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija III [Vet., 2.līm.]-->Mājdzīvnieku anatomija III [Vet. p(m)]
6 23/07/2014 14:06:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG070010000
7 13/03/2017 13:09:03 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=80-->96 LABORD=64-->80
8 01/06/2017 16:32:52 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija III [Vet. p(m)]-->Mājdzīvnieku anatomija III [mazās grupas)] SEMIN_PRAKTD=-->80 LABORD=80-->
9 19/12/2017 14:06:30 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=96-->80 SEMIN_PRAKTD=80-->64
10 20/12/2019 16:02:04 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=80-->160 KURSAD=-->80
11 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=80-->
12 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts