Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 24/05/2011 08:59:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija I [Vet., p]-->Mājdzīvnieku anatomija I [Vet., p(m)]
2 24/05/2011 09:09:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Anatomy of the Domestic Animals I
3 24/05/2011 09:10:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
4 24/05/2011 12:50:09 Solvita Židkova 63024662 U KATALOGS=c-->+
5 27/12/2011 09:32:19 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija I [Vet., p(m)]-->Mājdzīvnieku anatomija I [Vet., 2.līm.]
6 25/04/2014 15:26:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija I [Vet., 2.līm.]-->Mājdzīvnieku anatomija I [Vet. p(m)]
7 23/07/2014 14:05:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG070010000
8 13/03/2017 13:04:50 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=60-->72 LABORD=44-->56
9 01/06/2017 16:30:35 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku anatomija I [Vet. p(m)]-->Mājdzīvnieku anatomija I [mazās grupas] SEMIN_PRAKTD=-->56 LABORD=56-->
10 19/12/2017 14:06:03 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=72-->60 SEMIN_PRAKTD=56-->44
11 20/12/2019 15:53:26 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=60-->120 KURSAD=-->60
12 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=60-->
13 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->60

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts