Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/11/2004 12:53:46 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Topographical anatomy of domestic animals
2 16/02/2006 17:16:43 Rasma Veinberga 63025170 U PIEZIMES=Priekšmets iekļauts VMF veterinārmedicīnas augstākās profesionālās studiju programmas obligātajā daļā, 6.semestrī.-->Priekšmets iekļauts VMF veterinārmedicīnas augstākās profesionālās studiju programmas obligātajā daļā, 6.semestrī, ieskaite.
3 01/03/2006 12:45:43 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 28/04/2006 12:02:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Topographical anatomy of domestic animals-->Topographical Anatomy of Domestic Animals
6 17/12/2007 12:04:33 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_APJOMS=16-->20 TIPS_NOZARE=FM5532-->FM5530 SEMIN_PRAKTD=-->20
7 02/10/2012 15:46:30 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=20-->16 SEMIN_PRAKTD=20-->16
8 21/01/2013 11:04:24 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija-->Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija [Vet., p(m): 6.sem.] TIPS_NOZARE=FM5530-->FM5532 APSTIPRINATS=-->160420110000
9 27/11/2013 09:14:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija [Vet., p(m): 6.sem.]-->Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija [Vet., 2.līm.: 6.sem.]
10 25/04/2014 15:16:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija [Vet., 2.līm.: 6.sem.]-->Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija [Vet. p(m): 6.sem.]
11 23/07/2014 14:06:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG070010000
12 17/10/2019 11:17:45 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
13 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts