Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 23/10/2017 14:33:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda I [ITIA, p(b) 1.sem. ]-->Profesionālā angļu valoda I [ITIA, p(b): 1.sem. ] APSTIPRINATS=-->181020170000
2 23/10/2017 14:38:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Professional English I
3 23/10/2017 14:40:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts