Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 14/10/2010 09:51:51 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Business Communication
2 14/10/2010 09:52:14 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/08/2013 10:41:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Lietišķā komunikācija [1.sem., 3 KP, LV] TIPS_APJOMS=48 KREDITI=3 TIPS_NOZARE=FM0028 KNOSAUKA=Business Communication SEMIN_PRAKTD=48 KATALOGS=c APSTIPRINATS= KKODS_IEKS=ValoP272
4 05/09/2014 09:07:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Professional English II
5 05/09/2014 09:08:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
6 23/02/2015 11:06:02 Inese Vaičaite, 63021413 U KATALOGS=c-->+
7 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
9 23/03/2021 16:23:25 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=090620140000-->170320210000
10 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
11 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
12 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
13 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts