Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/01/2005 10:10:45 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Professional English in Sociology
2 15/03/2005 10:58:09 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda socioloģijā 1-->Profesionālā svešvaloda [angļu valoda socioloģijā 1]
3 01/03/2006 12:45:44 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 27/04/2006 14:57:50 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Profesionālā svešvaloda [angļu valoda socioloģijā 1]-->Profesionālā svešvaloda I [angļu valoda socioloģijā 1] TIPS_NOZARE=FM0028-->FM0012
6 27/04/2006 14:57:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Professional English in Sociology-->Professional English in Sociology I
7 04/06/2010 14:31:59 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Professional English in Sociology I-->Professional Foreign Language (English) I
8 13/12/2010 15:25:14 Evita Zabothene 63005681 U KNOSAUKA=Professional Foreign Language (English) I-->Professional Foreign Language I
9 28/03/2012 13:08:23 Ingūna Krastiņa 63005721 U KATALOGS=+-->-
10 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts