Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/09/2004 14:58:08 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Professional English in Construction
2 30/05/2005 19:07:40 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda būvinženierijā 2-->Profesionālā angļu valoda būvinženierijā II
3 30/05/2005 19:07:52 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Professional English in Construction-->Professional English in Construction II
4 17/02/2006 13:52:13 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda būvinženierijā II-->Profesionālā angļu valoda II [būvinženierijā]
5 17/02/2006 13:52:22 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Professional English in Construction II-->Professional English II [in Construction]
6 01/03/2006 12:45:42 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
7 06/03/2006 10:24:12 Vera Zunda 63021413 U KATALOGS=--->+
8 20/04/2006 16:32:00 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Professional English II [in Construction]-->Professional English II
9 29/03/2011 15:15:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda II [būvinženierijā]-->Profesionālā angļu valoda II [Būvn., p(b)] TIPS_APJOMS=40-->
10 27/10/2014 13:01:30 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts