Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/09/2004 14:58:08 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Professional English in Construction
2 30/05/2005 19:07:40 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda būvinženierijā 2-->Profesionālā angļu valoda būvinženierijā II
3 30/05/2005 19:07:52 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Professional English in Construction-->Professional English in Construction II
4 17/02/2006 13:52:13 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda būvinženierijā II-->Profesionālā angļu valoda II [būvinženierijā]
5 17/02/2006 13:52:22 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Professional English in Construction II-->Professional English II [in Construction]
6 01/03/2006 12:45:42 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
7 06/03/2006 10:24:12 Vera Zunda, 63021413 U KATALOGS=--->+
8 20/04/2006 16:32:00 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Professional English II [in Construction]-->Professional English II
9 29/03/2011 15:15:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Profesionālā angļu valoda II [būvinženierijā]-->Profesionālā angļu valoda II [Būvn., p(b)] TIPS_APJOMS=40-->
10 27/10/2014 13:01:30 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
11 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->100

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts