Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 24/01/2022 11:15:11 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->English for Master Students
2 24/01/2022 11:16:42 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 24/02/2022 14:39:22 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
4 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
5 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
6 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
7 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
8 14/03/2024 15:22:50 Sandra Sproģe 63005681 U SEMIN_PRAKTD=32-->24 KURSAD=49-->57

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts