Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 23/04/2014 13:44:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Partnership Development in Multicultural Environment
2 23/04/2014 13:48:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 23/04/2014 13:48:25 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē[Proj. vad., M: 2.sem.]-->Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē [Proj. vad., M: 2.sem.]
4 29/04/2014 11:59:37 Egita Bumbule, 63020248 U KATALOGS=c-->+
5 27/05/2014 16:16:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG120000000
6 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
7 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts