Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 28/04/2006 16:11:59 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Professional German
2 28/04/2006 16:12:22 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/08/2013 11:48:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Profesionālā vācu valoda [EF uzņ.] TIPS_APJOMS=32 KREDITI=2 TIPS_NOZARE=FM0012 KNOSAUKA=Professional German SEMIN_PRAKTD=32 KATALOGS=c KKODS_IEKS=Valo2027
4 10/04/2014 15:51:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->English in External Relations II
5 10/04/2014 15:52:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
6 29/07/2014 09:15:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG120000000
7 19/11/2014 11:42:45 Ilze Vestarta, 63020248 U KATALOGS=c-->+
8 31/08/2018 11:43:50 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Angļu valoda ārējos sakaros II [IUĀS, 3.sem.]-->Angļu valoda ārējos sakaros II [IUĀS]
9 16/10/2019 13:49:06 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
10 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts