Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/03/2009 13:21:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Road Haulage
2 12/03/2009 13:21:57 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 18/05/2010 08:25:52 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
4 12/01/2011 12:58:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kd - TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas L/s inženierz. apakšprogrammai “Autotransports” 6. sem. pilna laika un 7. sem. nepilna laika] -->Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inženierzinātne, a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.] TIPS_APJOMS=-->24
5 14/03/2011 11:15:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inženierzinātne, a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]-->Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inž., a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]
6 12/04/2012 08:36:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inž., a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa darbs, PL-6.sem., NL-7.sem.]
7 12/02/2013 13:37:59 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa darbs, PL-6.sem., NL-7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 6.sem., NL 7.sem.] APSTIPRINATS=-->210920110000
8 04/04/2013 13:50:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 6.sem., NL 7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 8.sem., NL 9.sem.]
9 04/04/2013 13:54:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Road Haulage -->Transportation
10 25/07/2014 10:24:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts