Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/03/2009 13:21:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Road Haulage
2 12/03/2009 13:21:57 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 18/05/2010 08:25:52 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
4 12/01/2011 12:58:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kd - TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas L/s inženierz. apakšprogrammai “Autotransports” 6. sem. pilna laika un 7. sem. nepilna laika] -->Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inženierzinātne, a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.] TIPS_APJOMS=-->24
5 14/03/2011 11:15:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inženierzinātne, a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]-->Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inž., a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]
6 12/04/2012 08:36:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [kursa darbs - [L/s inž., a (Auto): PL - 6.sem., NL - 7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa darbs, PL-6.sem., NL-7.sem.]
7 12/02/2013 13:37:59 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa darbs, PL-6.sem., NL-7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 6.sem., NL 7.sem.] APSTIPRINATS=-->210920110000
8 04/04/2013 13:50:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 6.sem., NL 7.sem.]-->Pārvadājumi [L/s inž., a (Auto): kursa d., PL 8.sem., NL 9.sem.]
9 04/04/2013 13:54:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Road Haulage -->Transportation
10 25/07/2014 10:24:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
11 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts