Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/03/2009 11:19:10 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Theory of Engine and Automobiles II
2 12/03/2009 11:21:12 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 17/09/2009 13:40:17 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=c-->+
4 01/06/2010 10:30:18 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=+-->-
5 01/06/2010 10:31:40 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=--->+
6 11/01/2011 13:46:14 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Automobiļu un motoru teorija II [TF akad.bak. stud. programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Autotransporta apakšprogramma 7. semestrī pilna laika un 8. semestrī nepilna laika]-->Automobiļu un motoru teorija II [L/s inženierzinātne, a (auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]
7 14/03/2011 11:04:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Automobiļu un motoru teorija II [L/s inženierzinātne, a (auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]-->Automobiļu un motoru teorija II [L/s inž., a (auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]
8 14/03/2011 14:04:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Automobiļu un motoru teorija II [L/s inž., a (auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]-->Automobiļu un motoru teorija II [L/s inž., a (Auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]
9 30/12/2011 11:24:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=-->060920110000
10 30/12/2011 11:28:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Theory of Engine and Automobiles II-->Automobile and Motor Theory II
11 25/07/2014 09:14:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
12 17/03/2017 13:54:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Automobiļu un motoru teorija II [L/s inž., a (Auto): PL - 7.sem., NL - 8.sem.]-->Automobiļu un motoru teorija II [L/s inž., a (Auto): PL 7.sem., NL 8.sem.]
13 16/10/2019 15:10:44 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
14 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
15 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts