Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 18/05/2006 15:16:05 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Social Psychology
2 18/05/2006 15:16:19 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 14/06/2006 15:17:15 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
4 06/12/2007 12:19:28 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [Mājas vide un informātika izglītībā]-->Sociālā psiholoģija [Mājas vide un informātika izglītībā, Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā]
5 08/01/2009 08:57:25 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [Mājas vide un informātika izglītībā, Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā]-->Sociālā psiholoģija [Mv un informātika,Mv un vizuālā māksla izglītībā]
6 02/12/2010 09:39:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [Mv un informātika,Mv un vizuālā māksla izglītībā]-->Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz]
7 15/03/2011 16:39:23 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz]-->Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm.]
8 21/09/2011 09:11:11 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm.]-->Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm., Komercd.] TIPS_NOZARE=FM5741-->FM5756 APSTIPRINATS=-->200420110000
9 20/08/2012 08:48:23 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm., Komercd.]-->Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm.]
10 31/05/2013 16:39:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [MvInf, MvViz, Prof.izgl.skol., 1.līm.]-->Sociālā psiholoģija [MVI, p(b), Prof.izgl.skol., 1.līm.]
11 03/07/2013 13:59:27 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Sociālā psiholoģija [MVI, p(b), Prof.izgl.skol., 1.līm.]-->Sociālā psiholoģija [MVI, p(b): PL 3.sem., NL 5.sem.; Prof.izgl.skol., 1.līm.: 3.sem.] APSTIPRINATS=200420110000-->210520130000
12 24/07/2014 14:24:56 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040020000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts