Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 06/11/2020 09:28:03 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->Packaging and Design
2 06/11/2020 09:38:41 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 09/12/2021 11:26:12 LAIS owner U KATALOGS=c-->+

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts