Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/12/2007 15:07:42 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Marine Products
2 12/12/2007 15:08:01 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 09/01/2008 15:17:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=c-->+
4 20/04/2011 09:18:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Jūras produkti-->Jūras produkti [izvēles]
5 24/10/2011 13:38:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=24-->16 SEMIN_PRAKTD=8-->16 APSTIPRINATS=-->150220110000
6 24/10/2011 13:55:27 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=150220110000-->121020110000
7 22/07/2014 11:00:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060030000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts