Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/12/2007 15:07:42 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Marine Products
2 12/12/2007 15:08:01 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 09/01/2008 15:17:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=c-->+
4 20/04/2011 09:18:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Jūras produkti-->Jūras produkti [izvēles]
5 24/10/2011 13:38:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=24-->16 SEMIN_PRAKTD=8-->16 APSTIPRINATS=-->150220110000
6 24/10/2011 13:55:27 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=150220110000-->121020110000
7 22/07/2014 11:00:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060030000
8 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts