Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 03/03/2006 14:39:55 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Hydrothermical processing of wood [course project]
2 03/03/2006 14:40:20 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 26/04/2006 16:29:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Hydrothermical processing of wood [course project]-->Hydrothermical Processing of Wood
4 09/05/2006 17:34:59 Egita Sidorova 63021619 U KATALOGS=c-->+
5 02/05/2011 14:49:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Koksnes hidrotermiskā apstrāde [k.p., 1 KP]-->Koksnes hidrotermiskā apstrāde [Kokapstr., p(b): kursa pr.] TIPS_APJOMS=-->40
6 02/10/2012 15:24:53 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=40-->16 KURSAD=40-->16
7 27/02/2013 11:24:43 Daila Pastare 63005715 U KATALOGS=+-->-
8 04/03/2013 10:39:23 Biruta Čūdere 63021619 U KATALOGS=--->+
9 23/10/2014 13:33:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
10 11/12/2014 09:42:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Koksnes hidrotermiskā apstrāde [Kokapstr., p(b): kursa pr.]-->Koksnes hidrotermiskā apstrāde [Kokapstr., p(b): kursa d.] TIPS_NOZARE=FM0056-->FM0060 LEKCIJAS=-->4 KURSAD=16-->12 APSTIPRINATS=-->180220140000
11 11/12/2014 09:48:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Hydrothermical Processing of Wood -->Hydrothermical Processing of Wood
12 27/02/2017 11:34:56 Sandra Sproģe 63005681 U LEKCIJAS=4--> KURSAD=12-->16
13 17/10/2019 10:43:32 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
14 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40
15 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=16-->

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts