Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/02/2006 12:59:17 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Wood processing machinery and tools I
2 01/03/2006 12:45:47 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 26/04/2006 16:16:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood processing machinery and tools I-->Wood Processing Machinery and Tools
4 09/05/2006 17:20:02 Egita Sidorova 63021619 U KATALOGS=--->+
5 24/04/2014 14:11:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=-->48 SEMIN_PRAKTD=-->16
6 23/10/2014 13:30:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
7 17/04/2015 13:45:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Kokapstrādes mašīnas un instrumenti-->Kokapstrādes mašīnas un instrumenti [Kokapstr., p(b)] APSTIPRINATS=-->130120150000
8 17/04/2015 13:50:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood Processing Machinery and Tools -->Wood Processing Machinery and Tools
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
10 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts