Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/02/2006 12:59:17 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Wood processing machinery and tools I
2 01/03/2006 12:45:47 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 26/04/2006 16:16:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood processing machinery and tools I-->Wood Processing Machinery and Tools
4 09/05/2006 17:20:02 Egita Sidorova 63021619 U KATALOGS=--->+
5 24/04/2014 14:11:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=-->48 SEMIN_PRAKTD=-->16
6 23/10/2014 13:30:12 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
7 17/04/2015 13:45:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Kokapstrādes mašīnas un instrumenti-->Kokapstrādes mašīnas un instrumenti [Kokapstr., p(b)] APSTIPRINATS=-->130120150000
8 17/04/2015 13:50:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood Processing Machinery and Tools -->Wood Processing Machinery and Tools

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts