Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 16/11/2004 09:51:45 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Forest resources exploitation
2 01/03/2006 12:45:43 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 28/04/2006 08:31:50 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest resources exploitation-->Forest Resources Exploitation
5 22/05/2006 08:40:56 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest Resources Exploitation-->Forest Resources Utilization
6 03/05/2011 14:51:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža resursu izmantošana [MIZM 311]-->Meža resursu izmantošana [Mežinž., p(b)] TIPS_APJOMS=32-->
7 03/05/2011 14:52:03 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža resursu izmantošana [Mežinž., p(b)]-->Meža resursu izmantošana [Mežinž., p(b): PL un NL]
8 22/02/2012 16:42:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža resursu izmantošana [Mežinž., p(b): PL un NL]-->Meža resursu izmantošana [Mežinž., p(b): PL un NL 7.sem.] TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->8 APSTIPRINATS=-->081120110000
9 22/10/2012 13:57:25 Daila Pastare 63005715 U KATALOGS=+-->-
10 11/01/2013 10:00:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=--->+
11 23/07/2014 09:30:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts